Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 728/20.12.2018
privind majorarea in anul 2019 a impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in Timisoara, Str. BD. MIHAI EMINESCU, NR.2, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC 2018 - 30413/17.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 30413/17.12.2018 al Directiei Urbanism;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 18.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 30413/17.12.2018;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului nr. 228/ 24.04.2018 au fost modificate cotele de majorare a impozitului care se aplica incepand cu anul 2018 precum si Anexa 1b la Hotararea Consiliului Local nr. 314/28.07.2017 privind majorarea impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren cu pana la 500% pentru cladirile si terenurile neingrijite situate, in intravilan;
Avand in vedere Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 578/2018 privind modificarea componentei Comisiei Mixte de Control in vederea aplicarii prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. b), alin.4 lit. a) si lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1:.Se aproba majorarea in anul 2019 a impozitului pe cladiri stabilit pentru imobilul situat in Timisoara str. BD. MIHAI EMINESCU, NR.2 , ca urmare a constatari starii tehnice de cladire neingrijita dupa cum urmeaza: cu cota de 400 % pentru proprietari/coproprietari ai imobilului.

Art.2: Lista proprietarilor/coproprietarilor afectati de masura majorarii impozitului pe cladire mentionata la art.1 este prezentata in Anexa la prezenta hotarare.

Art 3. Se aproba aplicarea majorarii impozitului si succesorilor in drepturi ai proprietarilor in cazul decesului proprietarilor mentionati in Anexa.

Art.4: (1) Prezenta hotarare se suspenda in situatia in care proprietarii imobilului prezinta documente justificative emise cu data anterioara datei de 01.01.2019, prin care atesta obtinerea autorizatiei de construire/demolare si inceperea lucrarilor.
(2) In cazul nefinalizarii lucrarilor in conditiile si in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, majorarea impozitului pentru anul 2019 se va aplica retroactiv proprietarilor din evidentele fiscale de la data de 31.12.2018.

Art.5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara

Art.6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Proprietarilor/coproprietarilor prevazuti in anexa;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara