Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 471/20.12.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuințe colective și funcțiuni complementare", Calea Lugojului DN 6 Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2010-028671/03.12.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin.(1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 07/10.06.2009 și Raportul de Avizare Favorabil nr. 02/PV-15.07.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;
Având în vedere Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 136/05.10.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuințe colective și funcțiuni complementare", Calea Lugojului DN 6 Timișoara, având ca beneficiari pe LUPĂȘTEAN Marcel și soția LUPĂȘTEAN Elvira, ASOCIAȚIA CENTRUL CREȘTIN "ALETHEIA", întocmit conform Proiectului nr. 235/2008, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: POT max. = 20%; CUT max. = 2,5; Regim de înălțime max. = S+P+4E; H(cornișă) = 15,50m; Regim de înălțime max. = S+P+6E; H(cornișă) = 21,50m; Regim de înălțime max. = S+P+8E; H(cornișă) = 28,00m; Regim de înălțime max. = S+P+10E; H(cornișă) = 34,00m sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirilor cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.71/N din 27 martie 1997, acces auto și realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, conform Avizului Comisiei de Circulație nr. TH2008-006022/30.10.2008, spații verzi de 15% din suprafața totală a parcelei, conform Avizului Agenției Regionale pentru Protecția Mediului nr. 2637 din 19.05.2009.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuințe colective și funcțiuni complementare", Calea Lugojului DN 6 Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație,

Art. 4: Terenul studiat, în suprafață totală de 8959 mp este înscris în: C.F. nr. 414491 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 201997), nr. CAD 50842 arabil în suprafață de 4165 mp, C.F. 414492 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 202184) nr. CAD 50905 arabil în suprafață de 1723 mp și C.F. 414494 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 201908) nr. CAD 50813 arabil în suprafață de 3071 mp, fiind proprietatea LUPĂȘTEAN Marcel și soția LUPĂȘTEAN Elvira, ASOCIAȚIA CENTRUL CREȘTIN "ALETHEIA".

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuințe colective și funcțiuni complementare", Calea Lugojului DN 6 Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitect Șef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Instituția Arhitect Șef;
-Direcției Patrimoniu;
-Serviciului Control și Audit Intern;
-Biroului Relații Publice;
-Centrul de Consiliere Cetățeni;
-Beneficiarilor LUPĂȘTEAN Marcel și soția LUPĂȘTEAN Elvira, ASOCIAȚIA CENTRUL CREȘTIN "ALETHEIA";
-Proiectantului S.C. STUDIO ARCA S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara