Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 191/31.05.2011
privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 233/29.06.2010 privind atribuirea in folosință gratuită către Uniunea Ucrainenilor din România Filiala Timiș, a terenului situat in Timisoara, inscris in C.F. nr. 416631 Timișoara cu nr. top 13494/1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-10620/19.05.2011 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comert, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere cererea Uniunii Ucrainenilor din România - Filiala Timiș cu nr. 10/21.02.2011 prin care se solicita schimbarea denumirii construcției prevăzute a fi edificată pe parcela de teren cu nr. top. 13494/1 proprietatea Municipiului Timișoara, din "Grădiniță" în "Centru de Perfecționare și Educare a Copiilor, secția Ucraineană - Română";
În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și art 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 233/29.06.2010 privind atribuirea in folosință gratuită către Uniunea Ucrainenilor din România Filiala Timiș, a terenului situat in Timisoara, inscris in C.F. nr. 416631 Timișoara cu nr. top 13494/1, care va avea următorul cuprins :
"Art. 1: Se aprobă atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 49 de ani către Uniunea Ucrainenilor din România Filiala Timiș a terenului situat in Timisoara, str. Lidia, inscris in C.F. nr. 416631 Timișoara ,provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr.2, cu nr. top 13494/1. in suprafata de 503 mp, proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, pentru construirea unui Centru de Perfecționare și Educare a Copiilor, secția Ucraineană - Română";

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Uniunii Ucrainenilor din România Filiala Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara