Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 372/28.09.2010
privind „adoptarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Zona Antenelor din care fac parte parcelele cu nr. Cad. 1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2 înscrisă în CF nr. 139820 Timisoara si nr. Cad 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2 înscrisă în CF. Nr. 140621 Timisoara, proprietatea reclamantei, în corelare cu planul urbanistic zonal" conform SENTINTEI CIVILE nr. 1/CA/07.01.2008 a Tribunalului Timis rămasă IREVOCABILĂ prin Decizia Civilă nr. 435 din 10.04.2008 a Curtii de Apel Timisoara, si conform Deciziei Civile nr. 804 din 13 septembrie 2010


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SJ2010-6536/21.09.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism , ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Conform prevederilor art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 416/30.09.2008 care a fost anulată definitiv si irevocabil prin Sentinta Civila nr. 788/10.10.2009 a Tribunalului Timis ;
Având în vedere Adresa SJ2010-6536/20.09.2010 a Serviciului Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Ca urmare a Sentinței Civile nr. 1/CA/07.01.2008 a Tribunalului Timiș, prin care se "admite în parte acțiunea formulată de reclamanta SC RIPS SA cu sediul în Timișoara, str. Basarabia nr. 174, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local Timișoara cu sediul BV. C. D. Loga nr. 1. OBLIGA pârâtul la adoptarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Zona Antenelor din care fac parte parcelele cu nr. Cad. 1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2 înscrisă în CF nr. 139820 Timișoara și nr. Cad 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2 înscrisă în CF. Nr. 140621 Timișoara, proprietatea reclamantei, în corelare cu planul urbanistic zonal" sentință rămasă IREVOCABILA prin Decizia Civila nr. 435 din 10.04.2008 a Curții de Apel Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din data de 28.04.1998 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Zona Antenelor" abrogată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din data de 27.03.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Zona Antenelor" Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă "Planul Urbanistic de Detaliu pentru Zona Antenelor din care fac parte parcelele cu nr. Cad. 1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2 înscrisă în CF nr. 139820 Timisoara si nr. Cad 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2 înscrisă în CF. Nr. 140621 Timisoara", proprietatea S.C. RIPS S.A., "în corelare cu planul urbanistic zonal" conform SENTINTEI CIVILE nr. 1/CA/07.01.2008 a Tribunalului Timis rămasă IREVOCABILĂ prin Decizia Civilă nr. 435 din 10.04.2008 a Curtii de Apel Timisoara.

Art. 2: Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu este S.C. RIPS S.A.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Beneficiarului S.C. RIPS S.A;
- Proiectantului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara