Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 119/20.03.2018
privind acordarea de Burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 6128/15.03.2018 a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018 - 6126/15.03.2018 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.03.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-6126/15.03.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
Avand in vedere prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011;
Conform Ordinului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat;
Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 3470/07.03.2012, pentru modificarea Anexei la Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5.576/2011;
In conformitate cu dispozitiile art. 36, alin.(2) lit. b) si alin. (4) lit. a) si a alin. 6 lit. (a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba nivelul cuantumurilor pentru bursele scolare acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat si numarul acestora pentru anul 2018, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul local al Municipiului Timisoara, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Pentru anul financiar 2018, cuantumurile burselor scolare pentru cele patru categorii (performanta, merit, studiu si sociale), vor fi de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe luna, aceste burse fiind acordate pe perioada anului scolar - adica 9 luni - cu exceptia categoriei de burse sociale care se acorda pe toata perioada anului calendaristic si anume pe 12 luni.
In conformitate cu prevederile Ordinului 3470/07.03.2012, precum si conform Hotararii Consiliului Local nr. 76/23.02.2018 - privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 si a Hotararii Consliului Local nr. 159/24.04.2017- privind acordarea de burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Timisoara, se vor acorda integral bursele scolare pentru anul financiar 2018.
Numarul de burse si modul de acordare, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie, rezulta prin calcul conform tabelului din Anexa.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4 : Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara