Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 379/30.09.2010
privind modificarea componentei Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 023246/30.09.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 350/29.07.2008 - privind constituirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara,modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 66/24.02.2009;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 330/03.08.2010 privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa Partidului Social Democrat inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2010 - 023246/30.09.2010;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) și alin.9 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 350/29.07.2008 modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 66/24.02.2009, prin inlocuirea d-lui Cristian Anton cu dl. Traian Stoia - consilier municipal, a d-lui Sorin Ciurariu cu dl. Ciprian Silviu Cadariu - arhitect sef si a d-lui Marius Onetiu cu dl. Culita Chis - director Directia Tehnica.

Art.2: Componenta Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara este urmatoarea :
președinte: - Adrian Orza - Viceprimarul Municipiului Timișoara;
membri: - Mirela Lasuschevici - șef Serviciul Juridic;
- Ciprian Silviu Cădariu - Arhitect Sef;
- Smaranda Haracicu - director Direcția Economică;
- Culita Chis - director Direcția Tehnica;
- Nicușor Constantin Miuț - director Direcția Patrimoniu;
- Aurelia Junie - director Directia Dezvoltare;
- Smaranda Popa Radovan - consilier municipal;
- Ciprian Jichici - consilier municipal;
- Radu Adrian Pau - consilier municipal;
- Traian Stoia - consilier municipal.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Edilitare;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Membrilor Comisiei;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SIMION MOȘIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara