Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 349/28.09.2010
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD 1 și SAD 2), situate în imobilul din str. Gh. Lazăr nr. 4


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-21879/14.09.2010, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa nr. DP2010-5305 din 04.06.2010, înregistrată la Direcția Patrimoniu de către S.C. Tot-Tex S.R.L.-Timișoara, reprezentantă de Macrea Eugen, prin care ne solicită ca Primăria municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, situate în imobilul din str. Gh. Lazăr nr. 4, înscrise în C.F. nr. 400191-C1-U5 (conversie a C.F. nr. 139399-Timișoara), nr. topo. 400/III/1-SAD 1, respectiv C.F. nr. 400191-C1-U16 (conversie a C.F. nr. 147249-Timișoara), nr. top.400/II-SAD 2;
Având în vedere Adresa nr. 937 din 03.06.2010, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne comunică, că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD 1 și SAD 2), situate în imobilul din str. Gh. Lazăr nr. 4, imobil inclus în Situl urban "Cetatea Timișoara", cod TM-II-s-A-06095, poz. 60, în Lista Monumentelor Istorice-2004;
Având în vedere Adresa nr. SC2010-6528 din 19.07.2010, primită de la Direcția Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timișoara, prin care ne comunică, că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD 1și SAD 2), situate în imobilul din str. Gh. Lazăr nr. 4;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, situate în imobilul din str. Gheorghe Lazăr nr. 4, înscrise în C.F. nr. 400191-C1-U5 (conversie a C.F. nr.139399-Timișoara), nr. topo. 400/III/1-SAD 1, la prețul de 50.000 euro, respectiv C.F. nr. 400191-C1-U16 (conversie a C.F. nr. 147249-Timișoara), nr. top. 400/II-SAD 2, la prețul de 30.000 euro, proprietar S.C. Tot-Tex S.R.L, imobilul, fiind inclus în Situl urban "Cetatea Timișoara", cod TM-II-s-A-06095, poz. 60, în Lista Monumentelor Istorice-2004.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu, prin Biroul Administrare Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Fiscale;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- S.C. Tot-Tex S.R.L.-Timișoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara