Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 260/22.05.2018
privind prelungirea prin act adițional , pe o perioada de 3 ani a Contractului de închiriere nr.838/1999 încheiat cu CEC BANK SA BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA, pentru spațiul situat in Timișoara, Piata Victoriei, nr.1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre cu numărul SC2018-11190/14.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2018-11190/14.05.2018, întocmit de către Biroul Spații cu altă Destinație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului juridic din data de 16.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 11190/14.05.2018;
Având în vedere adresa cu numărul CT2018-001439/27.03.2018 a CEC BANK SA BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA, prin care aceasta solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 838 /1999 încheiat cu CEC BANK SA BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA, pentru spațiul situat in Timișoara , Piata Victoriei, nr. 1;
Având în vedere extrasul procesului verbal al ședintei din 10.05.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr. 386/01.08.2014 , HCLMT nr. 543/31.10.2014, HCLMT nr. 91/01.03.2016, HCLMT nr. 21/07.07.2016 si HCLMT nr. 250/27.06.2017, prin care comisia a avizat favorabil cererea cu numărul CT2018-001439/27.03.2018 a CEC BANK SA BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA, hotarand prelungirea pe o perioada de 3 ani a contractului de închiriere nr. 838 /1999, pentru spațiul situat in Timișoara , Piata Victoriei, nr. 1, precum si mentinerea tarifului de inchiriere de 20 euro/luna /m.p. stabilit prin HCL nr. 71/2013;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr. 838/1999, încheiat cu CEC BANK SA BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Piața Victoriei , nr. 1 , în suprafața de 55,64 m.p, înscris în Cartea Funciară nr. 405157-C1-U27 Timișoara , nr. top 212/III, în proprietatea Statului Român, pe o perioadă de 3 ani, de la data de 01.09.2018 până la data 31.08.2021 și încheierea actului adițional.

Art. 2: Se menține tariful de inchiriere al spațiului de 20 euro/lună/m.p. , stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr.71/2013.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Biroului Spații cu Altă Destinație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Serviciului Școli Spitale;
- Biroului Sport Cultură;
- Direcției Comunicare -Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Direcției de Asistență Socială;
- Mass-mediei locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIȚA ȚUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara