Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 96/30.03.2010
privind înaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind transmiterea unor imobile situate in Timișoara , din domeniul public al Statului Român si din administrarea Ministerului Apararii Naționale in domeniul public al Municipiului Timișoara si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010-6471/19.03.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Minuta Ministerului Apărării Naționale - Unitatea Militară Timisoara cu nr. A- 879/18.03.2010 inregistrata la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. DP2010 - 002967/19.03.2010;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate,protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere prevederile art. 9 alin.1 si alin.2 ale Legii nr.213/1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba înaintarea catre Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind transmiterea unor imobile din domeniul public al Statului Roman si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al Municipiului Timișoara si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara , conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2: Imobilele prevazute la art.1 vor fi preluate in vederea sistematizarii zonei , respectiv construirea de locuinte colective si functiuni complementare spatiilor de locuit , conform documentatiilor de urbanism in vigoare , de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte , in maxim 3 ani de la preluarea imobilelor.

Art.3: Consiliul Local al Municipiului Timisoara se obliga ca printr-o alta hotărâre , la cererea Guvernului , sa treaca in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale , a unui procent de 33 % din numarul de locuinte realizate si terenul aferent acestora .
Numarul de unitati locative , structura pe camere si suprafata exacta a terenului dată de documentatia cadastrala , vor fi stabilite pe baza de protocol incheiat intre parti .

Art.4: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotariri se incredinteaza Direcția Patrimoniu , Directia Urbanism si Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Ministerului Apararii Nationale;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IONEL BUNGĂU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara