Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 49/17.03.1998
privind privind trecerea unor suprafete de teren din administrarea "UzinelorMecanice" Timisoara in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC098198/09.01.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Parcelele de teren ce fac parte din domeniul public al Consiliului Local
cuprinse in C.F. nr.18743 Timisoara cu nr.top.4546/2/2 in suprafata de 7.167
mp. si nr.top. 4545/1/1/2/2 in suprafata de 14.443 mp. se trec din
administrarea S.C. "Uzinele Mecanice" Timisoara in administrarea Regiei
Autonome de Transport Timisoara.
Parcelele de teren se afla situate in Municipiul Timisoara, cu intrare
din strada Renasterii nr.28, avand amenajate doua terenuri de fotbal cu
constructiile si dotarile aferente.

Art.2: Trecerea parcelelor de teren de la o unitate la cealalta se face numai
scriptic pe baza acordului intre cele doua parti, conform Protocolului incheiat
si care se anexeaza la hotarare, avand in vedere ca in realitate terenul se
afla de mai multi ani in folosinta efectiva a Regiei Autonome de Transport
Timisoara.

Art.3:Se aproba modificarea C.F. nr.18743 Timisoara prin radierea dreptului de
administrare a S.C. "Uzinele Mecanice " Timisoara, asupra parcelelor cu
nr.top. 4546/2/2 si nr.top. 4545/1/1/2/2, si trecerea acestui drept in favoarea
Regiei Autonome de Transport Timisoara.

Art.4:Cuaducerea laindeplinireaprezentei hotarari se incredinteaza Directia
Tehnica , Directia Urbanism si Directia Economica din cadrul Primariei
Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
S.C. "Uzinele Mecanice" Timisoara;
Regiei Autonome de Transport Timisoara;
Serviciului de Carte Funciara de pe langa Judecatoria
Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
RODICA BARA
Contrasemneaza


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara