Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 150/27.04.2010
privind aprobarea inventarierii imobilelor, a completării numerotării clădirilor nou construite, atribuirea de nume unor străzi fără nume și aprobarea formei geometrice și a dimensiunilor plăcuțelor cu numerotarea clădirilor și a denumirilor stradale la imobilele din Municipiul Timișoara - pentru Recensământul din 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2010-8933/19.04.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Dispoziția Primarului nr. 615/12.04.2010 privind componența Comisiei municipale pentru recensământul populației și al locuințelor din anul 2011;
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr.36 din 7 august 2007 privind efectuarea recensământului populației și al clădirilor din România în anul 2011.
În conformitate cu prevederile art. 68 pct. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă aplicarea Ghidului Tehnic privind verificarea și actualizarea denumirii străzilor și a numerotării clădirilor - Cod LPT 001-Aprobat de Comisia Centrală pentru Recensământul Populației și al Locuințelor în temeiul Ordonanței Guvernului României nr. 36/2007, art. 5, alin. 4 lit. e.

Art.2: Aplicarea prevederilor Ghidului Tehnic se efectuează de către Serviciul Bancă de Date Urbane, care are termen de corelare și actualizare a datelor din teren și de transmitere a planșelor sau a listelor cu imobilele la care proprietarii trebuie să monteze sau să înlocuiască plăcuțele cu numerele poștale și a denumirii actuale a străzilor, data de 30 septembrie 2010.

Art.3 : Planșele cu imobilele la care proprietarii trebuie să procure și să monteze plăcuțele, la loc vizibil, cu numerele poștale și a denumirii actuale a străzilor până la data de 30 septembrie 2010, vor fi transmise prin Consiliile de Cartier și vor fi afișate și la avizierul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.4:Forma geometrică, dimensiunile, culorile plăcuțelor și caracterul scrisului pe acestea sunt prezentate în Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care sunt parte componentă a prezentei hotărâri.

Art.5 : Plăcuțele montate cu numerele și denumirile stradale corespunzătoare ce nu sunt deteriorate și se aproprie formatului standardizat pot fi păstrate.

Art.6 :Pentru proprietarii imobilelor care nu vor respecta termenele de procurare și montare a plăcuțelor urmează a se stabili sancțiunile legale de către compartimentele abilitate.

Art.7 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Urbanism prin Serviciul Banca de Date Urbane și Direcția de Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

Art.8 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CANSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara