Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 259/19.10.1999
privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Calea Bogdăneștilor nr.4" si concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 550 mp.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099-14506/11.10.1999 al Direcției de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Studiul de Oportunitate al Direcției de Urbanism;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor art.12 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată;
Având în vedere prevederile art.10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (g), (h), (m) din Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 și 2 din Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Calea Bogdăneștilor nr.4 ",
conform proiectului nr. P40/1999, care constituie Anexa nr.1 și face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
În urma aprobării Planului Urbanistic de Detaliu "Calea Bogdăneștilor nr.4",
acesta se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara.

Art.2: Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață totală de 15608 mp.
înscris în C.F. nr.99089 Timișoara cu nr. topo 26099 , proprietar Statul Român
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara , în două parcele,
astfel:
a) parcela cu nr. topo 26099/1 în suprafață de 15.058 mp. rămâne înscrisă în
aceeași Carte Funciară în favoarea vechiului proprietar;
b) parcela cu nr. topo 26099/2 în suprafață de 550 mp. se va înscrie într-o
Carte Funciară nouă, în favoarea vechiului proprietar și se va scoate la
licitație publică, în vederea concesionării;

Art.3: Se aprobă scoaterea la licitație publică a parcelei de teren din Calea
Bogdăneștilor nr.4 - Timișoara , în suprafață de 550 mp., obținută în urma
dezmembrării, în vederea construirii de spații comerciale, birouri, expoziții
în regim de înălțime P+1 în conformitate cu Planul Urbanistic de Detaliu
aprobat conform art.1 din hotărâre.

Art.4: Se aprobă Caietul de Sarcini privind concesionarea terenului prevăzut la
art.2 pct. b), conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism și Direcția Economică din cadrul
Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Direcției Economice;
- Direcției de Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relații-Comunicare;
- Direcției Juridice;
- Direcției Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Serviciului de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Timișoara;
- S.C. IPROTIM S.A.;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara