Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 138/30.11.2004
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Spații comerciale și depozitare", Zona Calea Torontalului, km 5+605, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22004-004817/20.09.2004 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ;
În baza prevederilor art. 25, alin. 1 și Anexei 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului;
În conformitate cu prevederile art. 38 litera (c) și ( f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Spații comerciale și depozitare", Zona Calea Torontalului, km 5+605, Timișoara, conform Proiectului nr. 64/09.2004, întocmit de proiectant general SC MG BUILDING DESIGN SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Suprafața totală studiată în cadrul P.U.Z. este de 98200 mp., din care suprafața deținută de S.C. Massiv Forest Products SRL este de 28 300 mp., conform extrasului C.F. nr. 123925, nr. topo Cc 732/1/16-20/1, nr. topo Cc 732/1/16-20/3, iar suprafața deținută de S.C. Metro Cash & Carry Romania S.R.L. este de 70000 mp, conform extrasului C.F. nr. 140019, nr. topo Cc 732/1/16-20/2.

Art. 2: Prin prezentul Planul Urbanistic Zonal "Spații comerciale și depozitare", Zona Calea Torontalului, km 5+605, Timișoara, terenul studiat se va introduce în intravilanul municipiului Timișoara.
Drumurile prevăzute prin prezenta documentație vor deveni domeniu public, iar autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul Plan Urbanistic Zonal , se va face după ce drumurile prevăzute vor fi domeniu public.
Intersecția cu DN 6 se va realiza conform Avizului Direcției Regionale de Drumuri și Poduri - Timișoara nr. 40/637/17.09.2004

Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism;
Autorizarea oricăror lucrări de construire pentru clădiri cu funcțiuni comerciale sau de servicii, în conformitate cu prezentul PUZ, se va face doar cu condiția ca investitorul să suporte toate costurile aferente modernizării DE 716 - lărgire de la 4m. la 9m., pe tronsonul studiat.

Art. 4: Planul Urbanistic Zonal "Spații comerciale și depozitare", Zona Calea Torontalului km.5+605, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.;

Art. 5:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- SC MG BUILDING DESIGN SRL;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara