Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 417/30.11.2010
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD 7/2), la prețul de 152.750 lei, respectiv (SAD 7/3), la prețul de 140.000 lei, situate în imobilul din Piața Victoriei nr.1/B.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010 - 27755 din 18.11.2010, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresele nr.DP2010-9014 și 9015 din 01.11.2010, înregistrate la Direcția Patrimoniu de către S.C. Centrumag Victoria S.R.L..-Timișoara, reprezentantă prin Muntean Rahila, prin care ne solicită ca Primăria municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD 7/2) și (SAD7/3), situat în imobilul din Piața Victoriei nr.1/B, înscrise în C.F. nr.400508-C1-U18-Timișoara, respectiv C.F. nr.400508-C1-U19-Timișoara;
Având în vedere adresele nr.1708, respectiv nr.1707, din 30.09.2010, emise de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a Județului Timiș, prin care ne comunică, că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD 7/2) și (SAD 7/3), situate în imobilul din Piața Victoriei nr.1/B, imobil inclus în Ansamblul urban interbelic "Corso", cod TM-II-a-A-06115, poz.152, în Lista Monumentelor Istorice-2004;
Având în vedere adresa nr.SC2010-6528 din 12.11.2010, primită de la Direcția Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timișoara, prin care ne comunică, că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD 7/2) și (SAD 7/3), situate în imobilul din Piața Victoriei nr.1/B;
În baza prevederilor art.4, alin.8 și 9 din Legea nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (9), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local Timișoara, nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD 7/2), la prețul de 152.750 lei, înscris în C.F. nr. 400508-C1-U18-Timișoara, respectiv (SAD 7/3), la prețul de 140.000 lei, înscris în C.F. nr.400508-C1-U19-Timișoara, situate în imobilul din Piața Victoriei nr.1/B, proprietar S.C. Centrumag Victoria S.R.L.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, prin Biroul Administrare Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Fiscale;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectul Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- S.C. Centrumag Victoria S.R.L.-Timișoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara