Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 29/31.01.2020
Privind modificarea Anexei 1 si 2 la Hotararea Consiliului Local nr.608/10.12.2019 - privind aprobarea modelului contractelor de inchiriere si a termenului de prelungire a contractelor de inchiriere incheiate pentru locuintele aflate in proprietatea Statului Roman sau in proprietatea Municipiului Timisoara, precum si aprobarea modelului contractului de inchiriere pentru locuintele construite de catre ANL, destinate inchirierii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr.SC2020-2160/30.01.2020, al Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-2160 din data de 30.01.2020 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.01.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2020 - 2160/30.01.2020;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu art.1.809 alin.1 din Codul Civil "contractul de locatiune inceteaza de drept la expirarea termenului convenit de parti sau, dupa caz, prevazut de lege, fara a fi necesara o instiintare prealabila".
In conformitate cu art.1.810 alin.1 din Codul Civil, "daca, dupa implinirea termenului, locatarul continua sa detina bunul si sa isi indeplineasca obligatiile fara vreo impotrivire din partea locatorului, se considera incheiata o noua locatiune, in conditiile celei vechi, inclusiv in privinta garantiilor"
In conformitate cu art.1.810 alin.2 din Codul Civil, "noua locatiune va fi pe durata nedeterminata daca prin lege sau conventia partilor nu se prevede altfel"
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 152 din data de 11.04.2019 - privind aprobarea criteriilor in baza carora poate opera tacita relocatiune pentru contractele de inchiriere incheiate pentru locuintele din fondul locativ de stat, locuintele sociale sau din proprietatea privata a municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 608/10.12.2019 - privind aprobarea modelului contractelor de inchiriere si a termenului de prelungire a contractelor de inchiriere incheiate pentru locuintele aflate in proprietatea Statului Roman sau in proprietatea Municipiului Timisoara, precum si aprobarea modelului contractului de inchiriere pentru locuintele construite de catre ANL, destinate inchirierii;
In conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 - legea locuintei;
In temeiul art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129 alin.(2), lit.c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.196 alin.(1) lit.a) si art. 139, alin.(1) si alin.(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1 : Se aproba modificarea Anexelor 1 si 2 la Hotararea Consiliului Local nr.608/10.12.2019 prin inserarea in modelul contractelor de inchiriere care se incheie in cazul contractelor valabile, pentru care a operat tacita relocatiune, a urmatoarei clauze: "La data semnarii prezentului contract, inceteaza contractual de inchiriere nr…… din data de ….., prelungit prin tacita relocatiune conform art.1810 Cod Civil si Hotararea Consiliului Local nr.152/2019".

Art.2 : In cazul contractelor de inchiriere care au ca obiect locuinta de serviciu, capitolul IV din modelul contractului "transferul folosintei locuintei "se va adapta specificului unui contract de inchiriere locuinta de serviciu.

Art.3 : Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr.608/10.12.2019 raman neschimbate.

Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Locuinte din cadrul Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest- Primaria Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu
- Directia Generala de Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare - Relationare
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Biroului Locuinte;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara