Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 432/29.11.2005
privind rectificarea sumelor pentru obiectivele din fondul de rulment


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 -17748 din 14.10.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu,
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 1 din 11.01.2005 privind finanțarea execuției unor obiective din fondul de rulment;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea sumelor pentru obiectivele finanțate din fondul de rulment, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.1 din data de 11.01.2005, și finanțarea executării a încă șase lucrări din fondul de rulment, după cum urmează:
Străzi: 5.291.496,7 lei RON

- lei - RON -

Denumire obiectiv...............Aprobat prin HCL nr. 1 din 11.01.2005................Rectificare

Amenajare str. Ciocârliei..........................1.191.496,7...............................................1.450.000

Amenajare intersecție Torontal
- str. Miresei.........................................1.400.000.....................................................865.000

Amenajare str. Talăngii.............................200.000......................................................300.000

Amenajare legătură str. Gh.
Lazăr - str. Brediceanu...........................1.000.000..............................................................0

Amenajare intersecție str.
Dr. Russel...............................................1.500.000.............................................................0

Modernizare str. V.Vasilescu...............................0......................................................500.000

Modernizare str. C. Munteanu.............................0...................................................476.496,7

Modernizare str. Horea Creangă..........................0.....................................................300.000

Modernizare str. Traian Vuia...............................0.....................................................500.000

Modernizare intersecție
Lipovei - Antenei................................................0.....................................................700.000

Amenajare acces Spitalul
Clinic Municipal...................................................0....................................................200.000
TOTAL......................................................5.291.496,7....................................5.291.496,7

Transport în comun: 2.500.000 lei RON
Art.2: Totalul sumei alocate lucrărilor prevăzute la art. 1 rămâne același. conform Hotărârii Consiliului Local nr. 1/11.01.2005, de 7.791.496,7 lei RON.
Art.3 : La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 1/11.01.2005 privind finanțarea execuției unor obiective din fondul de rulment.
Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DANIEL B. URSU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara