Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 318/26.07.2005
privind extinderea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Libertății nr.1, închiriat la Agenția SAPARD Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D72005-002399/15.06.2005 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Cererea nr.645/20.04.2005, a Agenției SAPARD Biroul Regional 5 Vest Timiș care solicită aprobarea extinderii suprafeței închiriate cu o încăpere situată la parterul clădirii;
Având în vedere adresa nr.7857 din 13.06.2005, a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, care renunță la o încăpere situată la parterul clădirii în suprafață de 14,73 mp., în favoarea Agenției SAPARD Timișoara.
Având în vedere procesul verbal al ședinței Comisiei de aplicare a H.C.L.M.T. nr.34/1998 din data de 09.06.2005;
Având în vedere adresa Serviciului Administrare Spații și Terenuri cu nr. D72005-002399/16.06.2005 și adresa Serviciului Juridic nr. SJ2005-002399/2005;
In conformitate cu prevederile art.38 lit.f din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă întocmirea unui Act adițional la Contractul de închiriere nr.1299/2001 încheiat cu Agenția SAPARD Timișoara, pentru extinderea suprafeței închiriate cu o încăpere în suprafață de 14,73 mp. situată la parterul imobilului din Timișoara, Piața Libertății nr.1, înscris în C.F. nr.1 Timișoara, nr. top.298.
Ca urmare a extinderii suprafeței, obiectul contractului îl constituie spațiul construit în suprafață de 225,29 mp.; suprafețe locative folosite în exclusivitate: 5 încăperi în suprafață de 119,50 mp;.suprafețe locative folosite în comun: 13 încăperi (coridoare, grupuri sanitare, sală de ședință) în suprafață de 105,79 mp. din 566,28 mp.

Art. 2: Se aprobă întocmirea unui Act adițional la Contractul de închiriere nr.590/2001 încheiat cu Oficiul Județean de Cadastru, Geodezie și Cartografie Timiș prin reducerea suprafeței închiriate, cu încăperea în suprafață de 14,73 mp., situată la parterul imobilului din Timișoara, Piața Libertății nr.1, înscris în C.F. nr.1 Timișoara, nr. top.298.
Ca urmare a reducerii suprafeței obiectul contractului îl constituie spațiul construit în suprafață de 406,41 mp.; suprafețe locative folosite în exclusivitate: 17 încăperi în suprafață de 323,44 mp;.suprafețe locative folosite în comun: 9 încăperi (coridoare, grupuri sanitare, sală de ședință) în suprafață de 82,97 mp. din 429,00 mp.
Art. 3 :Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Agenției SAPARD Timișoara;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;
- Mass - media locală.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara