Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 208/04.06.2020
Privind aprobarea cheltuielilor aferente amenajării drumurilor de acces la și în incinta Sistemului modular medical de izolare și tratament a cazurilor de COVID -19, aparținând Spitalului Clinic Militar de Urgenț㠄Dr.Victor Popescu" Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr.CDE2020 - 470/03.06.2020, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CDE2020 -000470/03.06.2020 al Direcției Generale Drumuri Poduri Parcaje și Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.06.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CDE2020 - 00470/03.06.2020;
Având în vedere Avizul Direcției Economice din data de 03.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere Decretul Președintelui României nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;
Având în vedere Ordinul Comandantului Acțiunii - Secretar de Stat, Dr.Raed Arafat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, cu nr.74600 din 21.04.2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea amplasării spitalului modular mobil și a taberei de carantinare din municipiul Timișoara;
Având în vedere solicitarea Comandantului Spitalului Clinic Militar de Urgență "Dr.Victor Popescu" Timișoara, de amenajare a drumurilor de acces la Sistemul modular medical de izolare și tratament a cazurilor de COVID -19, aparținând Spitalului Clinic Militar de Urgență "Dr.Victor Popescu" Timișoara, amplasat la Stadionul CFR din Timișoara, nr.348/A-7658/30.04.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.CDE2020-00470/04.05.2020;
Având în vedere Referatul de necesitate nr.CDE2020-000470/04.05.2020 întocmit de către Direcția Generală Drumuri Poduri Parcaje și Rețele de Utilități cu privire la necesitatea amenajării drumurilor de acces la și în perimetrul Sistemului modular medical de izolare și tratament a cazurilor de COVID -19, aparținând Spitalului Clinic Militar de Urgență "Dr.Victor Popescu" Timișoara, pentru asigurarea circulației ambulanțelor în condiții de siguranță.
Având în vedere devizul ofertă emis de către SC DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA SA.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) si art.196 alin.1, lit(a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cheltuielile aferente lucrărilor de amenajare a drumurilor de acces necesare funcționării Sistemului modular medical de izolare și tratament a cazurilor de COVID -19 aparținând Spitalului Militar de Urgență Timișoara, amplasat la Stadionul CFR din Timișoara, în valoare de 247.205,69 lei (TVA inclus), efectuate având ca temei Decretul președintelui României nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României


Art.2: Lucrările au fost executate de către SC DRUMURI MUNICIPALE Timișoara SA .


Art.3: Cheltuielile în valoare de 247.205,69 lei (TVA inclus) se vor face din Bugetul Local al Municipiului Timișoara Cap. 84.02.03.03.Străzi- cheltuieli materiale , din bugetul alocat contractului nr.10724/02.05.2017 având obiectul: "Lucrări de reparații și întreținere a străzilor, trotuarelor, aleilor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din Municipiul Timișoara".


Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Drumuri Poduri Parcaje și Rețele de Utilități și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.


Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției Generală de Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara