Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 444/27.11.2007
privind redimensionarea structurii rutiere a străzii Copernic pentru trafic greu și acceptarea contribuției S.C. CARPAT BETON S.R.L. la realizarea lucrării


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere referatul nr. RE 2007 - 2983/27.11.2007 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale , Comisiei pentru administrație locală, juridică,ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
In conformitate cu prevederile art.36, alin. 2 lit. (b) și (c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă redimensionarea structurii rutiere a străzii Copernic pentru trafic greu și contribuția S.C. CARPAT BETON S.R.L. la realizarea lucrărilor suplimentare.
Modificarea de proiect și costurile pentru execuția lucrărilor suplimentare vor fi suportate integral de S.C. CARPAT BETON S.R.L. , fără a avea pretenții de la Primăria Municipiului Timișoara.
Valoarea lucrărilor suplimentare este de 86.750,78 lei, conform devizului ofertă ce constituie Anexă la prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei horărâri se încredințează Direcția Drumuri și Transporturi și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare
- Direcției Edilitare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Juridic ;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- S.C. CARPAT BETON S.R.L.
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara