Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 573/28.11.2006
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 de lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi din Timișoara și a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.2519/14.11.2006 al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara, aprobat de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;
Având în vedere Decizia nr. 14/14.12.2006 a Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale Timiș prin care s-a acreditat Direcția de Asistență Socială Comunitară pentru Centru de Zi Persoane Vârstnice;
Având în vedere Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială;
În conformitate cu prevederile art. 38, alin. 2 lit. (b) și lit. (d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea pentru anul 2007 a sumei de 10.000 de lei de la bugetul local - Titlul II - Bunuri și servicii - art. 20.30 - Alte cheltuieli - alin. 20.30.02. Protocol și reprezentare" - în vederea aniversării vârstnicilor longevivi din Timișoara și a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Poliția Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetățeni;
- Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICA PUȘCAȘ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara