Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 122/31.03.2020
Privind împuternicirea domnului Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI, Director al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, ca și desemnat legal în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Timis pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr SC2020-4904/26.02.2020, al Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 4904/26.02.2020 al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 27.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020 - 4904/26.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa adresa cu nr. 20350/06.02.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, înregistrată la Primăria Timișoara cu nr. SC2020-3028/07.02.2020, prin care suntem informați că se lansează a treia sesiune de depunere a cererilor de sprijin aferentă schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor",aferentă Măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor"Submăsura 15.1 "Plăți pentru angajamente de silvomediu";
Având în vedere faptul că în Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", aferentă Măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor",Submăsura 15.1 "Plăți pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020, cap.V.-Documente atașate cererii de sprijin, se solicită " Procură notarială prin care împuternicitul este desemnat reprezentantul titularului în relația cu APIA, în scopul și pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea";
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.7, lit.i din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ : "Consiliul local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind protecția și refacerea mediului" ;
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și art 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

ART.1: Se aprobă împuternicirea domnului Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI, Director al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, ca și desemnat legal în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Timis pentru accesarea schemei de ajutor de stat"Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", aferentă Măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", Submăsura 15.1 "Plăți pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020.
ART.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
ART.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției Generală de Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Serviciului Școli, Spitale și Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara