Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 221/04.06.2020
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. SPATIU COM. 2 , la pretul de vanzare de 25.000 euro, a ap. SPATIU COM. 3, la pretul de vanzare de 18.000 euro, a ap. SPATIU COM. 4, la pretul de vanzare de 44.000 euro, toate situate in Timisoara, str Brediceanu, nr 4, jud Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020 - 11919/02.06.2020 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. sc2020 - 11919/02.06.2020 al Compartimenului Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 02.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 11919/02.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Avand in vedere solicitarile înregistrate cu nr.SC2020-11330,11329,11331/25.05.2020, primite de la coproprietarii IRIMESCU ALEXANDRU si IRIMESCU ILEANA LAVINIA, prin imputernicit av. Vintila Eugen, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a urmatoarelor : Ap. SPATIU COM 2, situat in Timisoara, str Brediceanu nr 4, jud. Timis, CF 410686-C1-U16, nr. top. 240/XVIII, la pretul de vanzare de 25.000 euro, suprafata utila 39,18 mp. ; Ap. SPATIU COM 3, situat in Timisoara, str Brediceanu nr. 4, jud Timis, CF 410686-C1-U17, nr. top 240/XIX , la pretul de vanzare de 18.000 euro, suprafata utila 23,90 mp ; Ap. SPATIU COM 4, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U18, nr top 240/XX , la pretul de vanzare de 44.000 euro, suprafata utila 86,46 mp.
Avand in vedere adeverintele DJC Timis inregistrate cu nr. 1223,1224,1234/16.04.2020, imobilul situat in Timisoara, str Brediceanu, nr. 4, este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara , Cod TM-II-s-A-06095, poz 60, Lista monumentelor Istorice-2015.DJCTimis conform art. 4 alin. 4 si art. 26 din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, transfera dreptul de preemtiune al statului catre autoritatile publice locale.
Având în vedere adresele emise de către Direcția de Urbanism, Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Școli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul menționat anterior , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata și actualizata și cu HCL nr.67/2008, modificată prin HCL nr.362/2015;
În conformitate cu art 129 alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Municipiul Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a ap. SPATIU COM. 2, la pretul de vanzare de 25.000 euro, a ap. SPATIU COM. 3, la pretul de vanzare de 18.000 euro, a ap. SPATIU COM. 4, la pretul de vanzare de 44.000 euro, toate situate in Timisoara, str Brediceanu, nr 4, jud Timis.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Monumente si Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului
- Domnului IRIMESCU ALEXANDRU si doamnei IRIMESCU ILEANA LAVINIA, prin imputernicit av. Vintila Eugen;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara