Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Hotararea Consiliului Local 55/07.02.2020
Privind obligativitatea prezentarii meniului, minim bilingv în unitățile de alimentație publica din Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-3047/07.02.2020, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-3047/07.02.2020 al Biroului Autorizare Activități Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-3047/07.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie,buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, actualizată;
Având în vedere Anexa 5 a Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2011 privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
Tinând cont de faptul că turismul reprezintă un domeniu prioritar al economiei naționale;
Având în vedere amendamentul formulat de domnul Moșiu Simion - consilier local și Procesul verbal al ședinței din data de 07.02.2020;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) si (3) si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă instituirea obligativității ca reprezentanții unităților de alimentație publică din zona centrală turistică a Municipiului Timișoara să pună la dispoziția consumatorilor lista de meniu, minim în limba română și în limba engleză, până în data de 01.05.2020.

Art. 2: Unitățile de alimentație publică situate în afara zonei centrale turistice a Municipiului Timișoara se vor conforma prevederilor art.1 până în data 01.10.2020.

Art. 3: Zona turistică centrală este reprezentată de unitățile de alimentație publică situate în Piața Victoriei și străzile adiacente, precum și Piața Unirii si străzile adiacente, după cum se evidențiază în Anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4: Nerespectarea prevederilor cuprinse în art. 1 și art. 2 ale prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 200 și 400 lei.

Art. 5: Contraventia prevazuta la art. 4 se constata si se aplica de catre agentii Directiei Politiei Locale, amenzile facandu-se venit la bugetul local al Municipiului Timisoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Autorizare Activități Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Direcția Poliției Locale.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției Generală de Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Directiei Politiei Locale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara