Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 1/09.01.2019
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de functionare a bugetului local al Municipiului Timisoara in anul 2018 din excedentul bugetului local al anilor precedenti


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019 -365/08.01.2019 a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu privind oportunitatea proiectului de hotarare;
Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. SC2019 -365 /08.01.2019 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.01.2019 - Anexa la Raportul de specialitate  nr. SC2019 - 365/08.01.2019;                                        
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,   Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale  si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2018, respectiv Cap.V pct.5.14, pct.5.15.1.1 si pct.5.15.3 alin.1 lit.(b), alin.2;
Avand in vedere Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3858/2018 pentru completarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3.809/2018;
In conformitate cu prevederile art.1 si art.58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a),  art.115 alin.(1)  lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2)  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare a bugetului local al Municipiului Timisoara in anul 2018 in suma de 2.260.583,68 lei din excedentul bugetului local al anilor precedenti.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica  din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara  si pe site-ul propriu si totodata,  se comunica:
               - Institutiei Prefectului-Judetul Timis;
               - Primarului Municipiului Timisoara ;
               - Serviciului Juridic;
               - Directiei Economice;
               - Directiei Comunicare-Relationare;
               - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
               - Directiei Urbanism;
               - Directiei Dezvoltare;
               - Directiei de Mediu;
               - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
               - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
               - Biroului Audit;
               - Biroului Managementul Calitatii;
               - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului
               - Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
               - Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
               - Mass media locala.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara