Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 377/27.10.2009
privind reglementarea situatiei terenurilor ocupate cu garaje pe raza Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2009-25041/20.10.2009 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.22/23.07.1996 - privind aprobarea contractului de concesionare al terenurilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara pentru garajele legal construite;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.07.1999 privind aprobarea contractului de concesionare al terenurilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara si adjudecate prin licitatie publica, pentru construirea de garaje;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 10/25.01.2005 privind încheierea de contracte de concesiune, având ca obiect terenurile aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate in baza licitatiilor publice;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 41/13.02.2007 privind prelungirea contractelor de concesiune terenuri aflate în domeniul public si privat al Municipiului Timisoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitatiilor publice, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.500/2008 privind incheierea de fise de calcul pe o perioada de un an pentru persoanele fizice si juridice, care au detinut contracte de concesiune pentru amplasare garaje si care nu au beneficiat de noi contracte datorita notificarilor depuse de terti in baza Legii nr.10/2001, Legii nr. 501/2002, Legii nr.1/2001 si Legii nr. 247/2005;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.345/2009 privind prelungirea fiselor de calcul emise în baza Hotarârii Consiliului Local nr. 500/2008 si termenele scadente pentru plata taxelor de concesiune si a chiriilor in cazul terenurilor ocupate cu garaje;
În baza art.36 alin. (2) lit. c, alin (5) lit. a si b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba incheierea de noi contracte de concesiune pe o perioada de 5 ani, cu titularii a caror contracte au expirat, chiar daca solicitarea de prelungire a contractelor vechi nu a fost depusa in termen.
Incheierea de noi contracte nu se va realiza in situatiile in care terenul a fost revendicat de fostii proprietari sau mostenitorii acestora.
Art. 2: Se aproba contractul cadru de concesiune a terenurilor aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara ori in proprietatea Statului Roman, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitatiilor publice, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3: In cazul vanzarii unui garaj, cumparatorul are obligatia ca in termen de 30 de zile de la data dobandirii, sa depuna actele necesare privind modificarea partilor contractante din contractul de concesiune sau de modificare a titularului fisei de calcul, dupa caz.
Directia Fiscala a Municipiului Timisoara va notifica Directiei Patrimoniu garajele aflate in aceasta situatie, in vederea modificarii partilor contractante.

Art.4: Directia de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, va inventaria in termen de 1 an de la data emiterii prezentei hotarari, garajele edificate fara autorizatie de constructie, iar acolo unde sunt intrunite conditiile de intrare in legalitate, proprietarii constructiilor vor fi somati sa intre in legalitate. In caz contrar, garajele vor fi demolate pe cheltuiala proprietarului constructiei.
In situatia in care exista autorizatie de constructie dar nu a fost incheiat niciun contract de concesiune asupra terenului iar pentru teren exista depusa notificare de terti, se vor incheia fise de calcul in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art.5: Termenul scadent pentru plata redeventei si a chiriilor in cazul terenurilor ocupate cu garaje, fie in baza unor contracte de concesiune, fie in baza unor fise de calcul, este data de 30 noiembrie a fiecarui an.
Pentru fisele de calcul emise dupa data de 30.11.2009, termenul de plata va fi 30 noiembrie a anului urmator.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Directia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara si Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.
Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei de Mediu ;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara