Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 101/10.12.1996
privind privind avizarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amplasare sediu banca, in Timisoara,strada M. Eminescu


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC09612056/03.12.1996 al Serviciului de Urbanism, Constructii si Amenajare Teritoriala Urbana din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza Legii nr.50/1991 pentru autorizarea executarii constructiilor si unele masuri de realizare a locuintelor si a Legii nr.125/1996;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(c) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata;


HOTARASTE

Art.1: Se avizeaza Planul Urbanistic de Detaliu pentru amplasarea unui sediu de banca in municipiul Timisoara, strada M. Eminescu adiacent Cinematografului "Timis".

Art.2: Sediul bancii se va realiza concomitent cu sediul parkingului.

Art.3: Autorizatia de construire va preciza si rezolvarea accesului din strada Savinesti la banca si parking.

Art.4: Prin grija beneficiarului se va realiza un studiu tehnicoeconomic privind eficienta parkingului.

Art.5: Prezenta hotarare isi pierde valabilitatea in situatia in care beneficiarul nu obtine pentru prezentul Plan Urbanistic de Detaliu avizele si aprobarile prevazute de lege.

Art.6: Cu aducerea laindeplinire a prezenteihotarari se incredinteaza Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.7: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Tehnice;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
MARGINEAN IOSIF
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara