Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 4/08.01.2018
privind transmiterea in folosinta gratuita, pe perioada realizarii investitiilor, catre Agentia Nationala pentru Locuinte (A.N.L.), a terenului situat in localitatea Chisoda, in suprafata de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, in vederea construirii unui cartier de locuinte ANL prin credit ipotecar: case tip HC - 23 buc., case tip TS - 28 buc. si case tip LC - 36 buc. si aprobarea modelului contractului intre Agentia Nationala pentru Locuinte si Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 179/04.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-179/04.01.2018 al Biroului Locuinte - Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.01.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 179/04.01.2018;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 179/04.01.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa Agentiei Nationale pentru Locuinte inregistrata cu nr.SC2017-005869/10.03.2017 si raspunsul transmis de catre institutia noastra
Avand in vedere dispozitiile Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;
Avand in vedere adresa nr. SC2017-3108 din 20.12.2017 a Serviciului Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art.36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba transmiterea in folosinta gratuita, pe perioada realizarii investitiilor, catre Agentia Nationala pentru Locuinte (A.N.L.), a terenului situat in localitatea Chisoda, in suprafata de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, in vederea construirii unui cartier de locuinte ANL prin credit ipotecar: case tip HC - 23 buc., case tip TS - 28 buc. si case tip LC - 36 buc.

Art.2: Se aproba asigurarea din buget propriu a resurselor necesare pentru executia si finalizarea lucrarilor tehnico-edilitare aferente constructiei (apa, canalizare, energie termica si electrica, gaze, telefonie, cai de acces, alei pietonale, spatii verzi, etc.) pana la receptia la terminarea locuintelor.

Art.3: Se aproba contractul care urmeaza a fi incheiat intre Agentia Nationala pentru Locuinte si Municipiul Timisoara, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4: Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara sa semneze contractul intre Agentia Nationala pentru Locuinte si Municipiul Timisoara.

Art.5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.6: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directiei Edilitare;
- Biroului Locuinte;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Agentiei Nationale pentru Locuinte;
- Serviciului Centrul de Relationare Directa cu Cetatenii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara