Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 380/27.10.2009
privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 301/14.12.1999 in sensul prelungirii termenului de atribuire în folosință gratuită a Vilei Berta de la 30 de ani la 49 ani


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 24813/16.10.2009 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Solicitarea numarul SC2009 -023922/07.10.2009 a Universitatii de Vest din Timisoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 301/14.12.1999 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu Universitatea de Vest Timisoara și unele organizații neguvernamentale in vederea realizarii unui Centru de educatie ecologica si a unei Baze didactice ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 228/18.09.2001 privind aprobarea contractului de asociere dintre Primăria Municipiului Timișoara și Universitatea de vest Timisoara în vederea realizării unui Centru de Educație Ecologică și a unei Baze Didactice ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 301/14.12.1999, in sensul prelungirii termenului de atribuire in folosinta gratuita catre Universitatea de Vest Timisoara a Vilei Berta inscrisa in C.F. nr.1649-Măru, cu nr.top 805 de la 30 de ani la 49 ani.

Art.2: Modificarea contractului de asociere a Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu Universitatea de Vest Timisoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 228/18.09.2001 se va face prin act aditional.

Art. 3: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 301/14.12.1999 si ale contractului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 228/18.09.2001 raman neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotarâre se comunica :
- Instituției Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Universitatii de Vest Timisoara
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara