Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 435/09.09.2019
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a apartamentului spațiu pentru comert aferent imobilului din Timișoara, Bulevardul Regele Carol I, nr.28, etaj subsol, înscris în C.F. nr.401997-C1-U6, nr.topo 17073/VI/II, și 25 mp teren în folosință, la prețul de 31.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr SC2019- 19571/01.08.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr SC2019-19571/01.08.2019 intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 05.08.2019 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2019 - 19571/01.08.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Conform adresei înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2019-019104 din 29.07.2019 de către DUMITRASCU ANA și DUMITRASCU GHEORGHE, în calitate de coproprietari ai apartamentului -spațiu pentru comert -aferent imobilului din Timișoara, Bulevardul Regele Carol I, nr.28, etaj subsol, înscris în C.F. nr.401997-C1-U6, nr.topo 17073/VI/II, cu suprafata utila de aproximativ 52 m.p și cu 25 mp teren in folosinta, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare cu prețul de 31.000 euro. Conform adresei nr. 2062 din 10.06.2019 a Direcției Județeană pentru Cultură-Timiș, imobilul monument istoric cu adresa de mai sus,este inclus în Ansamblul urban IV ,, cod TM-II-a-B-06104, poziția 70, din Lista Monumentelor Istorice-2015.
Avand in vedere punctele de vedere ale Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse -II Vest -Compartiment Spații cu altă Destinație II Vest, Biroului Sport Cultura-Compartiment Cultură., Directiei de Urbanism, Serviciului Scoli Spitale;
În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin.(1) și alin. (2) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a apartamentului -spațiu pentru comert ,aferent imobilului din Timișoara, Bulevardul Regele Carol I, nr.28, etaj subsol, înscris în C.F. nr.401997-C1-U6, nr.topo 17073/VI/II, și 25 mp teren în folosință, la prețul de 31.000 euro.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartiment Monumente-Cabinet Viceprimar 2 si Directia Cladiri, Terenuri și Dotari Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest
- Serviciului Școli-Spitale, Baze Sportive;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- D-nei DUMITRASCU ANA și d lui. DUMITRASCU GHEORGHE
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara