Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 527/24.10.2018
privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 359/06.07.2018 si neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intentia de instrainare a imobilului situat in Timisoara, Piata Victoriei nr 3, etaj SUBSOL, ap SAD 1, inscris in CF nr 400893-C1-U5, nr top 400893-C1-U5, la pretul de 1.501.258,00 lei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu nr SC 2018- 20559/04.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu si a domnului consilier local RADU DIMECA;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr SC2018- 20559/04.09.2018 intocmit de Compartimentul Monumente-Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 20559/ 04.09.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresele de raspuns ale aparatului de specialitate al primarului, respectiv a Directiei Generala Urbanism si Dezvoltare Urbana-Compartiment Monitorizare si Control Urbanistic, Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse - Comp. SAD, Biroului Sport Cultura, Serviciului Scoli Spitale, prin care ni se comunica faptul ca imobilul situat in Timisoara, Piata Victoriei, nr 3, ap SAD 1, jud Timis , nu prezinta interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr 359/06.07.2018 privind exercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intentia de instrainare a imobilului situat in Timisoara , Piata Victoriei nr 3, etaj SUBSOL, ap SAD 1, inscris in CF nr 400893-C1-U5, nr top 400893-C1-U5, la pretul de 1.501.258,00 lei ;
Avand in vedere Adresa cu nr. SC2018 - 15240,15243,15242/03.09.2018 a Directiei Economice;
Avand in vedere Extrasul din procesul - verbal al sedintei Consiliului Local care a avut loc in data de 06.07.2018, precum si cel din 27.07.2018;
In conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) si alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 2 din Hotararea nr. 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin (2) litera b) si c), art.123 alin (1) din Legea administratiei publice Locale nr.215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1 Se revoca Hotararea Consiliului Local nr 359/06.07.2018 privind exercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intentia de instrainare a imobilului din Timisoara, Piata Victoriei nr 3, etaj SUBSOL, ap SAD 1, inscris in CF nr 400893-C1-U5, nr top 400893-C1-U5, la pretul de 1.501.258,00 lei.

Art.2 : Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a a imobilului situat Timisoara, Piata Victoriei nr 3, etaj SUBSOL, ap SAD 1, inscris in CF nr 400893-C1-U5, nr top 400893-C1-U5, la pretul de 1.501.258,00 lei.

Art.3 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest, Compartiment Monumente si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4 : Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Sport Cultura;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara