Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 442/27.11.2007
privind alocarea sumei de 70.000 RON din bugetul local Agenției Naționale pentru Sport - Direcția pentru Sport a Județului Timiș în vederea organizării "Galei Sportului Timișean 2007", alocarea fiind posibilă datorită diminuării finanțării acordate echipei "Handbal Club Municipal Universitatea Timișoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007- 023696/29.10.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b), d) și e) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea sumei de 70.000 RON din bugetul local subcap. 67.02.05.50 "Alte actiuni culturale" pentru organizarea "Galei Sportului Timișean 2007" de către Agenția Națională pentru Sport - Direcția pentru Sport a Județului Timiș cu sediul în Timișoara, str. Intrarea Zânelor nr.2.

Art.2: Suma alocată va fi utilizată pentru premierea sportivilor timișeni care au obținut performanțe deosebite în anul sportiv 2007.
Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Se diminueaza finanțarea acordata echipei Handbal Club Municipal Universitatea Timișoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 113/ 03.04.2007 cu suma de 70 000 lei datorita nerespectarii clauzelor contractuale respectiv a Art.4.2.7 din contractul de asociere care specifică necesitatea obținerii unei clasări în primele trei locuri în campionatul național sau o cupă a României.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Comunicare și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.5: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Agenției Naționale pentru Sport - Direcția pentru Sport a Județului Timiș;
- Handbal Club Municipal Universitatea Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara