Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 516/24.10.2018
privind schimbarea de destinatie, aprobarea de trecere din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Timisoara si aprobarea de demolare a cladirii auxiliare, in regim parter, a Liceului Teoretic Jean Louis Calderon, situata in Timisoara, str. Pestalozzi nr. 14, inscrisa in CF nr. 408939 Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC2018 - 21738/19.09.2018 a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018 - 21738/19.09.2018 al Serviciului Scoli- Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2018 - 21738/19.09.2018;
Avand in vedere avizeleComisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatatre, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 286/22.05.2018, privind propunerea de schimbare a destinatiei cladirii auxiliare, in regim parter, a Liceului Teoretic Jean Louis Calderon, situata in Timisoara, str. Pestalozzi nr. 14, inscrisa in CF nr. 408939 Timisoara, in vederea demolarii;
Avand in vedere Avizul conform nr. 10348/06.09.2018 pentru schimbarea destinatiei cladirii, emis de catre Ministerul Educatiei Nationale, transmis prin adresa nr. DG/3791/07.09.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr.SC2018 - 21370/13.09.2018;
Avand in vedere dispozitiile art. 3, alin. (4), art. 4 si art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere dispozitiile art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ - teritoriale, aprobata prin Legea nr. 246 din 16 mai 2001;
Avand in vedere dispozitiile art. 8 din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba schimbarea de destinatie a cladirii auxiliare, in regim parter, a Liceului Teoretic Jean Louis Calderon, situata in Timisoara, str. Pestalozzi nr. 14, inscrisa in CF nr. 408939 Timisoara.

Art.2: Se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara a cladirii identificate la art. 1.

Art.3: Se aproba demolarea cladirii identificate la art. 1, cu respectarea legislatiei specifice, privind lucrarile de demolare, in vigoare.

Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli - Spitale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitara;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Liceul Teoretic Jean Louis Calderon;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara