Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 266/28.06.2005
privind concesionarea prin licitație publică deschisă a serviciilor funerare, de curățenie în perimetrul cimitirelor, activitatilor și bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în Cimitirul din Calea Lipovei și Cimitirul din Str. Stuparilor, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuințe și Utilități


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005- 11225/20.06.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa înregistrată cu nr. D82005-002570/10.06.2005 a domnului Leka Alexandru Jr.;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr.231/24.05.2005 privind modificarea Regulamentului de funcționare a cimitirelor și crematoriilor aparținând Primăriei Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr.219/30.11.1998 privind regimul concesiunilor actualizată prin Legea nr.528/25.11.2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat;
Având în vedere Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d), (f),(g) și (i) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă încetarea contractului de concesiune nr.867/1/25.06.2003 încheiat între Serviciul Public de Administrare Locuințe și Utilități din subordinea Consiliul Local Timișoara și S.C. LEKA S.R.L., începând cu data semnării procesului verbal de predare primire a bunurilor ce au făcut obiectul contractului de concesiune.
Art 2: Se aprobă concesionarea prin licitație publică deschisă a serviciilor funerare, de curățenie în perimetrul cimitirelor,activităților și bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în cimitirele din Calea Lipovei și Strada Stuparilor, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuințe și Utilități.
Art.3 : Se aprobă Caietul de sarcini privind concesionarea prin licitație publică deschisă a serviciilor funerare, de curățenie în perimetrul cimitirelor, activităților și bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în cimitirele Calea Lipovei și Strada Stuparilor, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuințe și Utilități, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Serviciul Public de Administrare Locuințe și Utilități din subordinea Consiliului Local Timișoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Serviciului Public de Admnistrare Locuințe și Utilități;
- Mass - media locală.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara