Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 192/26.04.2005
privind extinderea suprafeței concesionate către S.C. „Banu Sport" S.A. cu suprafața de 1382 mp., pentru realizarea unei parcări și alte amenajări peisagere


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr R32005-217/ 18.04.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. R32005-217/ 07.04.2005 a S.C. "Banu Sport" S.A.;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 205/2003 privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu "Centru Sportiv" Zona Stadion "Dan Paltinișan" Timișoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 215/2003 privind concesionarea prin licitație publică deschisă a terenului în suprafață de 5500 mp., situat în Timișoara, între Casa Tineretului și Stadionul "Dan Păltinișan" în vederea realizării unui centru sportiv;
În baza prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, modificată;
În baza prevederilor art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
În conformitate cu prevederile art.38, lit.(f) și (g) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 1382 mp. din terenurile având nr. topo. 8641/1/1/1/2-3; 14166/2/2/1/1/1/2/1, înscris în C.F. nr. 124104 Timișoara, nr. topo. 14166/2/2/1/1/1/1/1 înscris în C.F. nr. 19266 Timișoara, nr. topo. 27902 înscris în C.F. nr. 123033 Timișoara.
Terenul este proprietatea Municipiului Timișoara și se află în administrarea Consiliului Local.
Art.2: Se aprobă extinderea suprafeței concesionate către S.C. "Banu Sport" S.A. cu suprafața de 1382 mp.,dezmembrată potrivit art.1, pentru realizarea unei parcări publice, a aleilor de acces și alte amenajări peisagere pentru deservirea centrului sportiv. Concesionarea se va realiza fără licitație publică cu plata taxei de concesiune, pe o perioadă de 49 de ani.
Documentația tehnică necesară și operarea în Cartea Funciară a dezmembrării terenului se va face de către beneficiarul concesiunii.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Serviciului Dezvoltare și Integrare Europeană;
- Biroului Relații Publice;
- S.C. "Banu Sport" S.A;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA-RADOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara