Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 182/26.04.2005
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a criteriilor și a obiectivelor de performanță ale S.C. "PIEȚE" S.A. Timișoara, pe anul 2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2005-741/31.03.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
În baza Hotărârii nr.1/28.03.2005 a Consiliului de Administrație al S.C. "PIEȚE" S.A. Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 616/04.05.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de întocmire a bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici;
Având în vedere prevederile Legii nr.511/22.11.2004 a bugetului de Stat pe anul 2005;
Având în vedere prevederile art.4 alin.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;
Având în vedere Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit. (i) și (j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al S.C. "PIEȚE" S.A. Timișoara, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă criteriile și obiectivele de performanță pe anul 2005 ale S.C. "PIEȚE" S.A. Timișoara, prevăzute în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Aprecierea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu și obiectiv de performanță din Anexa 2 se va limita la maximum 110%.

Art.4: Prezenta hotărâre conține formulele de calcul ale criteriilor și obiectivelor de performanță în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și S.C. "PIEȚE" SA Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Relații Publice;
- Centrului de Informare pentru Cetățeni;
- S.C. "PIEȚE" S.A. Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA-RADOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara