Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 389/26.10.2010
privind aprobarea atribuirii parcelei de teren nr.top 2179;2181/34 înscrisă în C.F. nr.2729-Timișoara, de pe str. Armoniei 4-6 , solicitantului Baica Adrian Ioan în baza Listei de priorități aprobată cu Hotărârea Consiliului Local nr.350/27.09.2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010-23694 din 05.10.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 350 din 27.09.2005, privind aprobarea Listei de priorități în vederea repartizării parcelelor în ordinea punctajului, conform Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.70 din 26.02.2008, privind aprobarea atribuirii parcelei nr.top. 2179;2181/34 înscrisă în C.F. nr.2729-Timișoara, solicitantei Rădescu Mihaela-Elena în baza Listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 350/27.09.2005;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.61 din 23.02.2010 privind retragerea dreptului de folosință asupra parcelei de teren nr.top. 2179;2181/34 înscrisă în C.F. nr.2729-Timișoara, de pe str. Armoniei nr. 4-6, beneficiarei Rădescu Mihaela Elena;
În conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală și luând în considerare Procesul verbal nr.SC2010-15480 din 04.08.2010 al Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) și alin. (9) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea parcelei cu nr.top 2179;2181/34, înscrisă în C.F. nr.2729-Timișoara, solicitantului Baica Adrian Ioan, conform Procesului verbal nr.SC2010-15480 din 04.08.2010 al Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcția Mediu;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Domnului Baica Adrian Ioan;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara