Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 446/03.10.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parcelare și dezmembrare pentru construire locuințe și funcțiuni complementare", Zona Torontal - aeroport utilitar, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-002231/09.06.2006 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 95/1998;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată prin Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Parcelare și dezmembrare pentru construire locuințe și funcțiuni complementare", Zona Torontal - aeroport utilitar, Timișoara conform Proiectului nr. 205/2005, întocmit de Biroul Individual de Arhitectură "arh. Crăculeac Mircea", care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal "Parcelare și dezmembrare pentru construire locuințe și funcțiuni complementare", Zona Torontal - aeroport utilitar, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.

Art. 2: Terenul studiat este înscris în CF nr. 139386 Timișoara, Cf nedefinitivă, nr. top A 580/2/1 arabil extravilan, proprietatea beneficiarilor Zanzinger Klara, Kiss Ludovic, Sima Valburga Ramona și Denuntzio Romeo Ladislau.

Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Zonal "Parcelare și dezmembrare pentru construire locuințe și funcțiuni complementare", Zona Torontal - aeroport utilitar, Timișoara.

Art. 4: Drumurile noi create pe terenul beneficiarilor documentației vor fi publice conform Declarației Notariale nr. 2074 din 08.06.2006 și vor fi reglementate după aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parcelare și dezmembrare pentru construire locuințe și funcțiuni complementare", Zona Torontal - Aeroport utilitar Timișoara.
Autorizațiile de construire se vor putea emite după ce drumurile vor fi publice, conform declarației notariale. La emiterea Autorizației de Construire se vor respecta avizele și acordurile eliberate de deținătorii de rețele și utilități.

Art. 5: Suprafața studiată prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Parcelare și dezmembrare pentru construire locuințe și funcțiuni complementare", Zona Torontal - aeroport utilitar, Timișoara se va introduce în intravilanul municipiul Timișoara după scoaterea din circuitul agricol a terenului, care se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentații și va trece în zona B de impozitare.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relații Publice;
-Centrului de Consiliere pentru Cetățeni;
-Beneficiarilor Zanzinger Klara, Kiss Ludovic, Sima Valburga Ramona și Denuntzio Romeo Ladislau;
-Proiectantului arh. Crăculeac Mircea;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN PĂȘCUȚĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara