Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 22/29.01.2019
privind inchirierea imobilului, situat in Timisoara, str. Martir Leontina Binciu nr.5, in vederea desfasurarii activitatii Gradinitei cu Program Prelungit nr.19 arondata la Gradinita cu Program Prelungit nr. 33


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr SC2019-1356/18.01.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-1356/18.01.2019 al Serviciului Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice nr. SC2019-1356/22.01.2019 - Anexa la Raportul de specialitate;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.01.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-1356/18.01.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa cu nr. SC2018-27487/20.11.2018, a directorului Gradinitei cu Program Prelungit nr.33 si Adresa nr. SC2018-030531/17.12.2018, a dl. Wiedner Wolfgang;
Avand in vedere Procesul verbal nr. 1/16.01.2019 al Comisiei de Negociere cu Tertii a Consiliului Local;
Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finatele publice locale, modificata;
Avand in vedere prevederile art. 20, alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. d), lit.b) si alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1:Se aproba inchirierea imobilului, situat in Timisoara, str. Martir Leontina Binciu nr.5, fosta str. Ocsko Terezia, inscris in CF nr.405657 Timisoara, cu nr. top. 125 in vederea desfasurarii activitatii Gradinitei cu program prelungit nr.19 arondata la Gradinita cu program prelungit nr. 33, pe o perioada de un an, incepand cu data de 04.02.2019 pana la data de 03.02.2020, cu o chirie lunara negociata de 4.100 euro/luna.

Art. 2: Sumele pentru plata chiriei se vor asigura din cap 65.02. "Invatamant " titlul II "Bunuri si servicii" art.20.30.04 "Chirii" si se vor achita in lei la cursul de referinta al BNR de la data platii.

Art. 3: Se aproba modelul contractului de inchiriere conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotarare.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica - Biroul Finantare Scoli, Serviciul Scoli -Spitale si Serviciul Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Gradinita cu Program Prelungit nr. 33.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati ;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Finantare Scoli;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului ;
- Gradinitei cu Program Prelungit nr. 33;
- D-nei av Alexandra Razvan Mihalcea;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ANDRA - ANCA BLOTIU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara