Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 226/10.05.2005
privind transmiterea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara a 50 autobuze și a 4 microbuze, proprietatea privata a Municipiului Timisoara, pentru asigurarea transportului urban de calatori


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005-8229/04.05.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.47/2004 -privind aprobarea derularii investitiei "Achizitionarea de autobuze solo pentru transportul urban de calatori in sistem leasing, a Caietului de Sarcini si a Fisei de Date a Achizitiei";
Avand in vedere Contractul de achizitie in sistem leasing financiar nr. SC2004-22639/28.12.2004 privind achizitionarea a 50 autobuze destinate transportului public urban de calatori tip Mercedes-Benz O345 Conecto C;
În conformitate cu prevederile art.38 lit.(f) si art.125 al.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba transmiterea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara a 50 de autobuze tip Mercedes-Benz O345 Conecto C și a 4 microbuze pentru cetățenii cu handicap locomotor, proprietate privata a Municipiului Timisoara, pentru asigurarea transportului urban de calatori.
Transmiterea are loc pe baza Protocolului de predare-primire incheiat intre cele doua parti, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2: Transmiterea celor 50 de autobuze prevăzute la Art. 1 se efectueaza pe perioada cat Regia Autonoma de Transport isi mentine forma juridica avuta la data emiterii prezentei hotarari.
Cele 4 microbuze prevăzute la Art.1 se transmit pe o perioadă determinată, până când Centrul Comunitar de Asistență Socială poate prelua această activitate.
La data schimbarii formei juridice de organizare a Regiei Autonome de Transport Timisoara, cele 50 de autobuze prevăzute în Anexa la prezenta hotarare se scot din administrarea Regiei Autonome de Transport si revin la Municipiul Timisoara.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Regiei Autonome de Transport Timisoara;
- Mass - media locala.Presedinte de sedinta
FLORICA PUȘCAȘ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara