Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Referendum 2018

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 638/16.12.2013
privind procedura de administrare a taxei de tranzit


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-36665/16.12.2013, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 285/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014 în Municipiul Timișoara ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Începând cu anul 2014 vehiculele sau ansamblul de vehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, care tranzitează Municipiul Timișoara pe următorul traseu: Str. Gheorghe Adam (de la intersecție cu Calea Dorobanților) - Str. Avram Imbroane - Str. Aristide Demetriade - Str. Divizia 9 Cavalerie - Str. Amurgului și retur, vor plăti o taxă de tranzit în valoare de 200 lei/tranzitare stabilită conform Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara.
(2) Ruta ocolitoare pe acest tronson este următoarea: Calea Dorobanților (de la intersecția cu str. Ghe. Adam) - DN 6 km 550+060 - centura de nord - Calea Aradului (până la intersecție cu str. Amurgului) și retur.

Art. 2: Tranzitul reprezintă trecerea vehiculelor care transportă marfă pe teritoriul Municipiului Timișoara fără alte staționări decât cele strict necesare pentru schimbarea direcției. Nu sunt în tranzit vehiculele care aduc/preiau marfă în/din Municipiul Timișoara.

Art. 3: (1) Taxa de tranzit se achită online, accesând site-ul www.dfmt.ro, precum și la casieria Direcției Fiscale.
(2) Dovada achitarii taxei online se află la conducatorul auto si trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele elemente:
1. Numărul de înmatriculare al vehiculului sau al ansamblului de vehicule;
2. Perioada pentru care a fost achitată taxa de tranzit.

Art. 4: (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 2.500 RON tranzitarea Municipiului Timișoara fără achitarea taxei.
(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către agenții Poliției Rutiere, agenții Direcției Poliției Locale precum și de către personalul Biroului Transport și Compartimentului Siguranța Circulației din cadrul Serviciului Transport și Siguranța Circulației a Direcției Tehnice - Primăria Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006, modificată și completată, vor fi respectate întocmai.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcției Poliția Locală;
- Direcției Fiscale;
- Compartiment Control;
- Birou Management al Calității;
- Birou Audit;
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
RADU ȚOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara