Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 82/09.09.2016
privind închirierea imobilului situat în Timișoara, str. Abrud nr.19, fostă Aleea Detunata nr. 6, înscris în CF nr. 402743 Timișoara cu nr. top 5668, în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr.16


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 20979/29.08.2016- al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa cu nr. SC 2016-017054/13.07.2016 a Grădiniței cu Program Prelungit nr.16;
Având în vedere Adresa cu nr. SC 2016-016335/05.07.2016 a proprietarilor imobilului, dl. Marincu Irinel Ionel și a d-nei Marincu Suzana-Camelia;
Având în vedere extrasul din Procesul -Verbal Nr.5/10.08.2016 de ședință al Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Ținând seama de prevederile art.104 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă închirierea imobilului situat în Timișoara, str. Abrud nr.19, fostă Aleea Detunata nr. 6 imobil,înscris în CF nr. 402743 Timișoara provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 3061, cu nr. top 5668 pentru desfășurarea activității Grădiniței cu Program Prelungit nr.16 proprietatea dl. Marincu Irinel Ionel și a d-nei Marincu Suzana-Camelia, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 30.08.2016 până la data de 29.08.2019.

Art.2: Valoarea chiriei lunare achitate va fi în suma de 2.500 Euro/lună care se va plăti în lei la cursul de schimb al BNR din data plații.

Art.3: Se aprobă modelul contractului de închiriere conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică - Serviciul Financiar și Biroul Școli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Biroului Școli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Grădiniței cu Program Prelungit nr.16;
- Marincu Irinel Ionel și Marincu Suzana-Cameli;
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara