Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 519/31.10.2006
privind modificarea și completarea aliniatului 3 din articolul 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 374 din 25.07.2006 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă rezidențială și spații comerciale" Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22006-019510/30.10.2006 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Adresa nr. SC2006 - 19510/04.10.2006 a Instituției Prefectului - Județul Timiș;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului;
În conformitate cu prevederile art. 38, alin. 2 lit. (c) și alin. 5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală modificată și completată de Legea nr. 286/2006;HOTARASTE

Art.1: Se modifică și se completează aliniatul 3 din articolul 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 374 din 25.07.2006 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă rezidențială și spații comerciale" Calea Torontalului, extravilan municipiul Timișoara astfel:
"Terenul studiat, în suprafață totală de 330.630 mp este înscris în CF 140401 nr. top Cc 715/1/2, în suprafață de 10.000mp - proprietar Todoruț Eugen-căsătorit, bun comun, CF 139981 nr. top Cc 715/1/3, în suprafață de 10.000mp - proprietar Todoruț Eugen - căsătorit, bun comun, CF 139071 nr top Cc 715/1/9, 10.000mp - proprietar Pruna Gheorghe și soția Pruna Maria, CF 141246 nr top A 715/1/11, 10.000mp - proprietar Pop Iosif, CF 140308 nr top Cc 715/1/12, 10.000mp - proprietar Todoruț Eugen - căsătorit, bun comun, CF 140335 nr top Cc 715/1/13, 10.000mp - proprietar Buga Viorel și soția Buga Laura, CF 126110 nr top Cc 711/1/8/1, 8.550mp - proprietar Buga Viorel și soția Buga Laura, CF 126110 nr top 711/1/8/2, 8.550mp - proprietar Buga Viorel și soția Buga Laura, CF 102339 nr top Cc 711/1/9, 10.000mp - proprietar Buga Viorel și soția Buga Laura, CF 126108 nr top Cc 711/1/10, 10.000mp - proprietar SC SEDAKO INVESTMENTS SRL, CF 142338 nr top A 711/1/11, 5.000mp - proprietar SC "SEDAKO INVESTMENTS" SRL, CF 143125 nr top A 711/1/12, 5.000mp - proprietar Ciupa Mihai Ciprian, CF 140398 nr top Cc 711/1/13, 10.000mp - proprietar Buga Viorel și soția Buga Laura, CF 140399 nr top Cc 711/1/14, 10.000mp - proprietar Buga Viorel și soția Buga Laura, CF 140455 nr top Cc 711/1/15, 10.000mp - proprietar Buga Viorel și soția Buga Laura, CF 130357 nr top A 711/1/16, 10.000mp - proprietar Plaeru Mihaela Ioana, CF 126109 nr top Cc 711/1/18, 11.700mp - proprietar Pătru Ovidiu Marcel și soția Pătru Carmen Gabriela și Popa Emanuel și soția Popa Daniela Carmen, CF 128921 nr top A 711/1/19/1, 796mp - proprietar Santeiu Mihaela, CF 128921 nr top A 711/1/19/2, 34mp - proprietar Santeiu Mihaela, CF 141899 nr top A 711/1/20/1, 460mp - proprietar SC "MASSIV FOREST PRODUCTS" SRL, CF 141899 nr top A 711/1/20/2, 540mp - proprietar SC "MASSIV FOREST PRODUCTS" SRL, CF 139907 nr top Cc 711/1/21, 10.000mp - proprietar Nicolaescu Maria, CF 139076 nr top Cc 711/1/22, 10.000mp - proprietar Nicolaescu Maria, CF 140334 nr top Cc 711/1/23, 10.000mp - proprietar Buga Viorel și soția Buga Laura, CF 140319 nr top Cc 711/1/24, 5.000mp - proprietar Buga Viorel și soția Buga Laura, CF 138989 nr top Cc 711/1/25, 10.000mp - proprietar Nicolaescu Maria, CF 139152 nr top Cc 711/1/26, 10.000mp - proprietar Nicolaescu Maria, CF 139153 nr top Cc 711/1/27, 10.000mp - proprietar Nicolaescu Maria, CF 139982 nr top Cc 711/1/28, 5.000mp - proprietar Buga Viorel și soția Buga Laura, CF 139165 nr top Cc 711/1/29, 10.000mp - proprietar SC "MASSIV FOREST PRODUCTS" SRL, CF 113677 nr top A 711/1/30, 10.000mp - proprietar Lucut Lucretia, CF 140347 nr top Cc 711/1/31, 10.000mp - proprietar Popa Carmen Gabriela, CF 139353 nr top Cc 711/1/32, 10.000mp - proprietar Popa Carmen Gabriela, CF 139551 nr top Cc 711/1/33, 10.000mp - proprietar Popa Carmen Gabriela, CF 140475 nr top A 711/1/34/1, 5.000mp - proprietar SC "MASSIV FOREST PRODUCTS" SRL, CF 140400 nr top Cc 711/1/34/2, 5.000mp - proprietar Șopt Siliviu Petru, Masca Lucian Marius și soția Masca Irina, CF 139077 nr top Cc 711/1/35, 10.000mp - proprietar SC "MASSIV FOREST PRODUCTS" SRL, CF 139091 nr top Cc 711/1/36, 10.000mp - proprietar Todoruț Eugen și soția Todoruț Wanda Rodica, CF 139094 nr top Cc 711/1/37, 10.000mp - proprietar Todoruț Eugen și soția Todoruț Wanda Rodica și CF 139083 nr top Cc 711/1/38, 10.000mp - proprietar Todoruț Eugen și soția Todoruț Wanda Rodica, conform extraselor anexate la documentație. Beneficiarii prezentei documentații sunt proprietarii parcelelor."

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Poliția Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relații Publice;
-Centrului de Informare pentru Cetățeni;
-Beneficiarilor;
-Proiectantului SC ARHINOVA SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIȘOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara