Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 82/09.03.2010
privind aprobarea contului de execuție al Municipiului Timisoara pe anul 2009 și rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 3993/18.02.2010 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comert, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului si probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara ;
Având în vedere Legea nr.18/27.02.2009 a bugetului de stat pe anul 2009;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 99/24.03.2009 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2009;
În conformitate cu prevederile art.1, art,4 alin.1, art.5, art.19 alin.1 si 2, art 20 alin.1, art 22 alin.1 si art.23 alin.1 si 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;
În conformitate cu art.36 alin.2 lit (b) si alin 4, lit.(a) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică loc, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2009, conform Anexei nr.1 - Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole și la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articole de Cheltuieli, Subcapitole si Paragrafe pe anul 2009, Anexei nr.2 - "Contul de execuție pe anul 2009" și Anexei nr. 3 - "Lista de investitii" pe anul 2009 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 439/15.12.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2009.
Art.3:Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară , Directia Patrimoniu, Directia Urbanism, Direcția de Mediu, Direcția Drumuri și Transporturi, Direcția Comunicare, Direcția Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
-Instituției Prefectului - Judetul Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitare;
-Directiei de Urbanism;
-Direcției Comunicare;
-Direcției Drumuri și Transporturi;
-Ditrecției Dezvoltare;
-Direcției de Mediu;
-Biroul Control Intern si Managementul Calitatii ;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Timis;
-Mass media locale.


Presedinte de sedinta
VERONICA BUMBUC
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara