Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 439/12.09.2014
privind aprobarea asocierii Municipiului Timișoara cu Federația Romana de Fotbal, în vederea înființării Centrului Regional de Excelență pentru Fotbal Juniori dinTimișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-22720/29.08.2014, al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Ținând seama de Informarea cu privire la infiintarea unui Centru Regional de Excelenta pentru Fotbal Juniori din Timisoara, promovata de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, in sedinta de plen din data de 4 august 2014;
În baza prevederilor Legii nr.69/2000, a educației fizice și sportului, actualizata;
În conformitate cu prevederile art.36, alin (1), alin.(2) lit.c), d) si e) si alin.6 lit.a) pct.6 si 19, alin 7 lit a) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și modificată;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea Municipiului Timisoara cu Federatia Romana de Fotbal, in vederea infiintarii Centrului Regional de Excelenta pentru Fotbal Juniori dinTimisoara.
Proiectul contractului de asociere va fi supus aprobarii Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art. 2: Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara sa negocieze cu reprezentantii desemnati ai Federatiei Romane de Fotbal, clauzele contractului de asociere.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Judetul Timiș;
- Consiliului Județean Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Instituții Scolare, Medicale , Sportive și Culturale;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ȘTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara