Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 105/03.03.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere zona activitati economice - Productie si depozitare", Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2015-001465/09.02.2015 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.138/2012 privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 07/19.06.2014, Avizul favorabil nr. 10/24.07.2014 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism, si Avizul C.J.Timis nr. 06/04.02.2015 ;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 57 din 16.12.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Extindere zona activitati economice - Productie si depozitare", Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 69/2014, realizat de S.C. POLIFORM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de P+1E, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulație nr. DT2014-004142/04.09.2014, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1.1, H max cornisa = 10.5 m, spații verzi de min 20 % pe parcela, conform Adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 57 din 16.12.2014.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Extindere zona activitati economice - Productie si depozitare", Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care se pot demara investițiile prevăzute în documentație.
Terenul studiat în suprafață totală de 22.800 mp, este inscris in: C.F. nr. 424965, CAD Cc 190/1/3/4 ( top 24357/1/2, C.F. vechi 120749), teren extravilan, proprietar fiind S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L, C.F. nr. 424968, CAD Cc 190/1/3/1 ( top 24539/1/2, C.F. vechi 120749), teren extravilan, proprietar fiind S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L, C.F. nr. 424969, CAD Cc 190/1/3/2 ( top 24540/1, C.F. vechi 120749), teren extravilan, proprietar fiind S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L, C.F. nr. 424966, CAD Cc 190/1/3/3 ( top 24538/1, C.F. vechi 120749), teren extravilan, proprietar fiind S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Extindere zona activitati economice - Productie si depozitare", Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan, Timisoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.;
- S.C. POLIFORM S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara