Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 317/26.07.2005
privind aprobarea despăgubirii proprietarului de rețea gaze naturale situată pe str. Ovidiu Balea


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 -12244/06.07.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere declarațiile date de către doamna Minodora Vlad și domnul Gheorghe Golban în data de 19.04.2005;
Având în vedere adresa cu nr. SC2005 - 6794/ 29.06.2005 a Comisiei de Negociere constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2004;
În conformitate cu prevederile art. 85 lit. (g) din Legea gazelor nr. 351/2004 ;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) și alin (2) lit. d, f, și t din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215 din 23.04.2001 privind administrația publică locală, modificată


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă despăgubirea doamnei Minodora Vlad - proprietar de rețea gaze naturale situată pe str. Ovidiu Balea - cu suma de cu 19.602.957 lei respectiv 1.960,30 RON din Bugetul Local, capitolul 6302, subcap.630250.
Pentru intrarea în posesia despăgubirii, doamna Minodora Vlad va prezenta o declarație notarială prin care își manifestă acordul în calitate de proprietar al rețelei de gaze naturale cu racordarea în favoarea Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Dezvoltare și Integrare Europeană;
- Biroului Relații Publice;
- Centrului de Informare pentru Cetățeni;
- Doamnei Minodora Vlad
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara