Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 308/26.07.2005
privind aprobarea vanzarii catre Partidul Pensionarilor și Protecției Sociale a sediului de partid situat in imobilul din Timisoara, str. Preyer nr. 2, in baza dispozitiilor Legii nr. 90/2003


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.D72005-6926/27.06.2005 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.
Avand in vedere prevederile Legii nr.90/2003 - privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ - teritoriale, destinate sediilor partidelor politice;
Avand in vedere Hotararea Guvernului Romaniei nr. 927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ - teritoriale, destinate sediilor partidelor politice;
Avand in vedere Procesul-Verbal al Comisiei de aplicare a H.C.L.M.T. nr. 34/1998, din data de 26.02.2004, de intocmire a unui proiect de hotarare privind vanzarea spatiilor catre partidele politice care au depus solicitari conform legii.
Avand in vedere cererea nr. SC2004-607/14.01.2004 a Partidului Pensionarilor și Protecției Sociale prin care solicită cumpărarea sediului de partid situat in imobilul din Timisoara, str. Preyer nr.2.
In conformitate cu prevederile art.38 lit.(f) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificată;
In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificată;


HOTARASTE

Art. 1 : Se aproba vanzarea catre Partidul Pensionarilor și Protecției Sociale a spatiului in suprafata utila de de 55,02 mp., situat la parterul imobilului din Timișoara, str. Preyer nr.2, înscris în în C.F. col. nr.8143 Timișoara, nr.top.16948, inchiriat prin contractul de inchiriere nr.60/1999 pentru sediu de partid, la valoarea de inventar de 5,08 lei (50.844 lei vechi) + T.V.A., actualizata la data vanzarii.
Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotariri se incredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotarare se comunica:
- Prefecturii judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relatii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni;
- Partidului Pensionarilor și Protecției Sociale;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara