Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 239/24.05.2005
privind respingerea Cererii de scutire a impozitului pe construcțiile speciale aparținând Sucursalei de Transport Gaze Naturale Regionala Transport Arad


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul NR.SC2005 - 7875/27.04.2005 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere cererea nr. E22005-006704/22.04.2005, formulată de către Sucursala de Transport Gaze Naturale Regionala Transport Arad;
In conformitate cu prevederile art. 250 alin. 1 pct. 11 lit "t" și alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
In conformitate cu prevederile pct. 24 alin. 3 si 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,
In conformitate cu art.38 litera "d" din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată;
In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se respinge Cererea de scutire a impozitului pe construcțiile speciale prevăzute mai jos, aflate în proprietatea Sucursalei de Transport Gaze Naturale Regionala Transport Arad:
1. Alei și trotuare stație reglare măsurare Timișoara I (care constă în căi de acces în incinta S.R.M.)
2. Rețele electrice st. regl. măs. Timiș I (care constă din iluminat exterior al stației becuri montate pe stâlpii proprii)

Art.2 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică :
-Prefecturii Județului Timiș ;
-Direcției Economice ;
-Direcției Patrimoniu ;
-Direcției Urbanism ;
-Direcției Edilitare ;
-Serviciului Juridic ;
-Serviciul Audit Public Intern ;
-Centrul de Informare pentru Cetățeni ;
-Biroului Relatii Publice ;
- Sucursalei de Transport Gaze Naturale Regionala Transport Arad;
- Mass media locale .


Presedinte de sedinta
SILVIU SARAFOLEAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara