Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 113/20.03.2018
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind prelungirea prin act adițional , pe o perioada de 3 ani a Contractului de închiriere nr. 1466/2005 cu SC G&R EVOLUTION COMPANY SRL, pentru spațiul situat în Timișoara Str. Alba Iulia nr. 2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre cu numărul CT2018-000087/ 20.02.2018 a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2018-000087/ 20.02.2018 al Biroului Spații cu altă Destinație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 23.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT2018 -000087/20.02.2018;
Având în vedere adresa cu numărul CT2018-000087/11.01.2018, prin care SC G&R Evolution Company SRL și-a exprimat intenția de prelungire a Contractului de închiriere nr.1466/2005, având ca obiect spațiul situat în imobilul din Timișoara, str. Alba Iulia, nr.2(Palatul Culturii ), partea dreaptă, intrarea din str. Alba Iulia;
Având în vedere extrasul procesului verbal al ședintei din 15.02.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr. 386/01.08.2014, HCLMT nr. 543/31.10.2014, HCLMT nr. 91/01.03.2016, HCLMT nr. 21/07.07.2016 si HCLMT nr. 250/27.06.2017, prin care comisia a avizat favorabil cererea cu numarul CT2018-000087/11.01.2018 a SC G&R Evolution Company SRL și a hotărât prelungirea Contractului de inchiriere nr.1466/2005 a spatiului cu alta destinatie decât accea de locuință situat în Timișoara, str. Alba Iulia nr. 2, pe o perioadă de 3 ani și inserarea în contractul de închiriere a unei clauze de încetare a contractului la initiativa locatorului dacă interesul public local o impune;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Procesul Verbal al ședinței în plen a Consiliului Local din data de 20.03.2018;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind prelungirea prin act adițional , pe o perioada de 3 ani a Contractului de închiriere nr. 1466/2005 cu SC G&R EVOLUTION COMPANY SRL, pentru spațiul situat în Timișoara Str. Alba Iulia nr. 2, nu a întrunit condițiile impuse de prevederile art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind prelungirea prin act adițional , pe o perioada de 3 ani a Contractului de închiriere nr. 1466/2005 cu SC G&R EVOLUTION COMPANY SRL, pentru spațiul situat în Timișoara Str. Alba Iulia nr. 2.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Spații cu Altă Destinație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Serviciului Școli - Spitale ;
- Biroului Sport Cultură ;
- Direcției Comunicare -Relaționare ;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calității ;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Direcției de Asistență Socială;
- SC G&R EVOLUTION COMPANY SRL;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIȚA ȚUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara