Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 253/07.07.2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU" pentru depunerea și implementarea proiectului "Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU" TIMIȘOARA" COD SMIS 139099


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărîre nr. SC2020-14606/01.07.2020 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-14607/01.07.2020 al Direcției Dezvoltare, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC 2020-14607/01.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate;
Avand în vedere Adresa Direcției Economice nr. SC 2020-14607/01.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Avand în vedere prevederile si anexele Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor, Consolidarea Capacității de Gestionare a Crizei Sanitare Covid-19, Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.Operatiunea A;
In baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b), lit.e), alin. 4 lit. d), alin.9 lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 193 alin.1 și alin.3 și art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Acordul de parteneriat - Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Indicatorii tehnico - economici ai proiectului - Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă valoarea totală a proiectului proiectul "Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "LOUIS ȚURCANU" TIMIȘOARA" COD SMIS 139099 în cuantum de 18.946.481,36 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 18.946.481,36 lei (inclusiv TVA).

Art.4: Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "LOUIS ȚURCANU" TIMIȘOARA.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției Dezvoltare
- Serviciul Scoli, Spitale Baze Sportive;
- Directiei Generale Urbanism;
- Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES";
- Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "LOUIS ȚURCANU" TIMIȘOARA";
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara